Zencoaching


Effortless transformation

Medveten närvaroZencoaching är ett verktyg som stödjer din process i livet i en tillåtande, öppen atmosfär.

Den ger dig ökad självkännedom och medvetenhetom hur relationer och sociala sammanhang påverkar dig och påverkas av dig. Den får dig att komma i kontakt med inre styrka, glädje, tillit, medkänsla, klarhet och förståelse.

Ibland behöver vi samtala på djupet med en annan människa för att bli tydliga för oss själva. Vi behöver de rätta frågorna för att sätta ord på vår inre upplevelse, våra behov, vår längtan och vart vi är på väg.

Samtalet blir ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv och där vi som coacher bidrar med frågor som underlättar för dig att sätta ord på för vad som är sant för dig.


 

Nyfiken ?

 

 
Catherine Grollemund

Diplomerad Zencoach sen sept 2011