Hem


Drivkraften i mitt liv har alltid varit att på djupet ta reda på vem jag är. Under livets gång har jag stött på fantastiska metoder för själv-kännedom som har gett mig ökad balans och acceptans, större harmoni och vidgat medvetande.

Dessa metoder vill jag nu gärna dela med mig av till dig.

 

 

Du kanske känner dig missnöjd med ditt liv och känner att du har fastnat i ett mönster, som upprepas om och om igen, utan att förstå orsaken till det? Eller att du hamnar i situationer som du inte tycker om och skulle vilja ändra på?

Lidandet kommer från motståndet att uppleva till fullo din smärta. Som barn har du skyddat dig från vad som gjorde ont för att överleva.  Detta vänder sig mot dig sen när du är vuxen. Men din smärta finns fortfarande där och du mår dåligt.

 

Zencoaching

Diplomerad år 2011

www.zen-coaching.com

Begrepp som acceptans, närvaro, medkänsla, medvetenhet, tillåtande och space är några av ingredienserna i Zencoaching. Som zencoach ger jag dig stöd med aktivtlyssnande vilket svarar till behoven att känna sig sedd, hörd och respekterad. I det utrymme som zencoachingen erbjuder finner du också dina egna svar i din egen takt. Det ökar i sin tur din självkänsla och självförtroende, ditt sanna värde. Du kommer att få känna dem sk. essence egenskaperna som vi desperat söker utanför oss själva när de egentligen är tillgängliga inom oss. Din fysiska kropp ger dig vägledning och signaler hela tiden: med zencoaching kommer du mera i kontakt med din kropp och släpper lite i taget sinnet som är orsaken till vår smärta. Så småningom lär du dig att acceptera din smärta, kampen avtar och de själsliga och även fysisika såren läker. Att omfamna sin smärta ger ökad livsglädje och självvärde. Du finner din egen diamant.

 

I coachingen arbetar vi alltid här och nu. Coachingen är ingen terapi.

 

Lifecoaching

Diplomerad år 2012 av Zobra Akademin

www.zobraakademy.se

En coaching som är mera resultatfokuserad.

 

Catherine Grollemund

www.livsvagen.com

 Bild - Thomas PedersenVälkommen till

Livsvägen


önskar

Catherine Grollemund